Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielecu