Wnioski o zakup węgla na 2023 rok

Składanie wniosków na węgiel w ramach programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych odbywać się będzie do 31 stycznia 2023 r.

na piśmie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim (parter w  godzinach urzędowania)  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (docx)

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

30 grudnia 2022