6 nabór wniosków do Projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej.

Plakat - informacja o naborze do projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

9 stycznia 2023