Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim

o opłacie za jeden metr sześcienny ścieków dla odbiorców indywidualnych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim L/370/2022 z dnia 28.12.2022r. od dnia 01.01.2023r. opłata za jeden metr sześcienny  ścieków dla odbiorców indywidualnych wynosi 6,20zł netto plus podatek VAT. Stawka opłaty abonamentowej pozostaje w niezmienionej kwocie 5,98 zł plus VAT. Obowiązujące stawki są zgodne z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

12 stycznia 2023