Informacja Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim

o realizacji "Planu działania priorytetowego" na terenie dzielnicy nr RZ-RMI-0211-005

Planem działania priorytetowego w okresie: od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku objęty został: rejon miejsowości Podborze

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia:

Na podstawie przeprowadzonej analizy bezpieczeństwa zdiagnozowano, iż najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa jak również służb ratowniczych jest brak bądź też nie prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym, które ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia, zdrowia oraz mienia.

Plan realizują funkcjonariusze Policji z Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim

Sporządził: Dzielnicowy asp. Stalmach Przemysław, tel.kont. 572-908-622, www.dzielnicowy.radomysl-wielki1@rz.policja.gov.pl

19 stycznia 2023