Informacja o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że w dniach od: 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Niezbędnym załącznikiem wniosku są faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wypełniony  wniosek wraz z załącznikami  można złożyć w następujący sposób:

  1. Osobiście w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim  - biuro obsługi (na parterze budynku)
  2. Za pośrednictwem operatora pocztowego
  3. Za pośrednictwem drogi elektronicznej ( ePUAP)   

Wszelkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać pod numerem telefonu 14 680 70 59 w godzinach pracy Urzędu .

Druki wniosku oraz załączników są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim oraz na stronie internetowej Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

27 stycznia 2023