Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o otwartym konkursie ofert

w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia - w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Pliki do pobrania
1 marca 2023