Powraca obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do ich stosowania.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że w dniu 15 marca br. weszła w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (Dz.U. 2023 poz. 412).

Na mocy artykułu 145 tej ustawy, uchylony został art. 15zzzzy ust. 2 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych- który zwalniał producentów rolnych z obowiązku posiadania aktualnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin i aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Artykuł 145 ww. ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 wchodzi w życie 4 maja 2023 r.
W związku z powyższym z dniem 4 maja 2023 r. powraca obowiązek wynikający z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin:

  • posiadania szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby:
  • dokonujące zbycia środków ochrony roślin;
  • nabywające środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych;
  • wykonujące zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych;
  • świadczące usługi doradcze w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.
  • posiadania aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Osoby, które nie posiadają aktualnych szkoleń z zakresu środków ochrony roślin i aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin powinny uzupełnić przedmiotowe wymagania do dnia 4 maja 2023 roku.
Brak spełnienia po tym terminie ww. obowiązku może skutkować w przypadku kontroli nałożeniem sankcji karnych.


Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Edyta Wilk

23 marca 2023