Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych w 2023 r.
28 marca 2023