Niedostępność usług związanych z dowodami osobistymi w dniu 31 marca 2023 roku

Informujemy, że w dniu 31 marca 2023 roku od godziny 14:00 dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych będzie całkowicie zablokowany.

W związku z powyższym przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych w dniu 31 marca 2023 roku od godziny 14:00 będzie niemożliwe.

31 marca 2023