Informacja o badaniach geofizycznych

W okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. prowadzone będą badania geofizyczne metodą sejsmiczną na terenie powiatów dębickiego oraz mieleckiego

Metoda wykonywania badań sejsmicznych jest nieinwazyjna i polega na wytworzeniu fali sejsmicznej, a następnie rejestracji jej czasu przejścia przez grunt. Fala sejsmiczna wytworzona przez wibratory, odbija się od poszczególnych warstw ziemi, a następnie zostaje zarejestrowana przez czujniki (geofony) rozłożone na powierzchni ziemi wzdłuż wcześniej wyznaczonych linii pomiarowych. Sygnał odebrany przez geofony i skrzynki przesyłany jest radiowo do aparatury rejestrującej.

Prace geofizyczne na terenach prywatnych zostaną przeprowadzone tylko za zgodą właścicieli gruntów. W przypadku wystąpienie szkód w uprawach rolnych lub leśnych spowodowanych wyżej wymienionymi pracami, właścicielom upraw zostaną wypłacone stosowne odszkodowania.

Informacja o badaniach geofizycznych

12 kwietnia 2023