Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (gminnego węgla w cenie 1890 zł za tonę), są proszone o wykup węgla w terminie do końca kwietnia 2023r.

Po tym terminie zostanie zakończona forma sprzedaży obowiązująca zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Pozostałe nadwyżki niewykupionego węgla,  będą sprzedawane zgodnie z nowymi zasadami – sprzedaż końcowa.

Nowelizacja ustawy (oczekująca na podpis Prezydenta) przewiduje że uprawniona osoba fizyczna będzie mogła dokonać zakupu w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu na podstawie zaświadczenia. Wnioski o zakup będą rozpatrywane przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Nie będzie limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego. Cena obowiązująca w gminie Radomyśl Wielki - 1890 zł za tonę.

26 kwietnia 2023