Tryb małych zleceń - bieżące oferty

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Oferta złożona przez: Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach GPP i RPA oraz PN, działalność na rzecz dzieci i młodzieży pn. „Poznajemy urocze zakątki naszego kraju – wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zamościa i Bałtowa”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Radomyśla Wielkiego przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina” na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Poznajemy urocze zakątki naszego kraju – wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zamościa i Bałtowa”.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać pisemne uwagi na temat przedstawionej oferty. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@radomyslwielki.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miejski, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

Termin zgłaszania uwag mija 24.05.2023 r.

Treść oferty

Formularz - uwagi do oferty

17 maja 2023