Trwa rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star

Indeks Start2Star jest programem stypendialnym kierowanym do najzdolniejszych i najaktywniejszych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy pragną rozpocząć studia na polskiej uczelni.

Warunki, jakie musi spełnić kandydat:

- być uczniem ostatnich klas szkół średnich, przystępującym w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;

- uzyskać średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej minimum 4.0;

- wykazać się aktywnością pozaszkolną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat;

- uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym;

- mieć miesięczny dochód nieprzekraczający 1800 zł netto na osobę w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.

Jak co roku, wyłonionych zostanie kilkunastu finalistów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie na cały okres studiów (I i II stopnia).

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://fundacjajlc.pl/start2star/ oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/IndeksStart2Star.

23 maja 2023