WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH 2024-2027

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2024-2027

TERMIN ZGŁOSZENIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 CZERWCA 2023 ROKU

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych wybranych w roku 2019.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA jest dostepny w Biurze Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim p. 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: radomysl.bip.2.ires.pl w zakładce > WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu Rada Miejska w Radomyślu Wielkim na nową kadencję będzie wybierała ławników:

- do Sądu Rejonowego w Mielcu ogółem 4 osoby

  w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 osoby

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: radomysl.bip.2.ires.pl w zakladce> WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027 oraz w Urzędzie Miejskim pok. 8

7 czerwca 2023