Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków o pomoc finansową dla producenta rolnego

który dokonał sprzedaży pszenicy lub gryki w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków wraz z formularzem wniosku znajduje się w poniższej lokalizacji:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-lub-gryki

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

14 czerwca 2023