Zaproszenie na bezpłatne webinarium „Dofinansowania na kursy i szkolenia z Funduszy Europejskich”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu, zaprasza na bezpłatne webinarium „Dofinansowania na kursy i szkolenia z Funduszy Europejskich”. Webinarium odbędzie się 3 lipca 2023 r., od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 


Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://tiny.pl/cgq74 
      Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 414 lub 798 771 650.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.
Webinarium skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kompetencji. 
Program webinarium:

  1. Powitanie uczestników, przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
  2. Omówienie Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:
  3. Cel projektu,
  4. Grupa docelowa,
  5. Formy wsparcia,
  6. Proces aplikowania o dofinansowanie,
  7. Nabór wniosków.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.
 Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu
ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec 
tel.: 798 771 414, 798 771 650
e-mail lpi.mielec@podkarpackie.pl

Plakat Dofinansowanie na kursy i szkolenia z funduszy Europejskich

 

 

 

23 czerwca 2023