Informacja na temat zebrania gminnych członków LDG PROWENT

Zwołanego w celu wyboru delegatów na WZD JGD PROWENT w dniu 13 lipca 2023 roku, o godzinie 14 00, w Sali Narad Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim (budynek „Sokół”)
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja  dotycząca działalności LGD PROWENT oraz podejściu Leader w ramach nowego okresu programowania 2023-2027,
3. Wybór delegatów z terenu Gminy Radomyśl Wielki,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
4 lipca 2023