Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed

Nielegalną sprzedażą napojów alkoholowych informuje o wymogach związanych z organizacją loterii fantowych na imprezach rozrywkowych i festynach

Treść pisma informujacego dostępna pod linkiem:

12 lipca 2023