Informacja o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że w II naborze wniosków tj. w dniach od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej.

Niezbędnym załącznikiem wniosku są faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

- od dnia 1 lutego 2023r. do dnia 31 lipca 2023r.- jako załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023r. w ilości 110 l/ 1ha UR i 40 l/ 1DJP bydła

oraz jeżeli rolnik posiadał w 2022r. świnie, owce, kozy lub/i konie

- od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023r.- jako załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w ramach  limitu przysługującego w 2023r. w ilości 40 l/ 1DJP owiec, kóz i koni oraz 4l/1 szt. świń.

Producent rolny posiadający w 2022 roku bydło, owce, świnie lub kozy do wniosku dodatkowo  dołącza dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych(DJP).

Stawka zwrotu podatku w II terminie składania wniosków  w 2023 roku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

Wypełniony  wniosek wraz z załącznikami  można złożyć w następujący sposób:

  1. Osobiście w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim  - biuro obsługi (na parterze budynku)
  2. Za pośrednictwem operatora pocztowego
  3. Drogę elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP)   

Wszelkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać pod numerem telefonu 14 680 70 59 w godzinach pracy Urzędu .

Druki wniosku oraz załączników są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim oraz na stronie internetowej Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie : Zwrot podatku akcyzowego - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

21 lipca 2023