Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Radomyśl Wielki (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 8 sierpnia ( wtorek) w godzinach od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Serdecznie zapraszamy!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
tel.: 798 771 414,  798 771 650

zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

27 lipca 2023