Gmina Radomyśl Wielki wzięła udział w projekcie pilotażowym GovTech InnoLab Innowacyjne Samorządy Przyszłości

Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności realizowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Udział w projekcie pozwolił na podniesienie kompetencji do pozyskiwania z rynku najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań poprawiających warunki życia obywateli i usprawniających działanie lokalnej administracji. Dzięki udziale w pilotażu pracownicy mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu stosowania znowelizowanych pod tym kątem przepisów prawa zamówień publicznych, a także rynku innowacji. Mogli oni również poznawać nowe narzędzia ułatwiające wykonywanie pracy w środowisku innowacji (np. zwinne metodyki zarządzania projektem, jak Agile i Scrum).

 

Zespół JST biorący udział w Programie:

Maria Należna – Sekretarz Gminy

Natalia Wiercioch

Justyna Szymańska

Joanna Kulpa

Dariusz Roczniak

Podziękowania dla Gminy Radomyśl Wielki za udział w projekcie

27 lipca 2023