Konkurs plastyczno-fotograficzny pod nazwą „LGD funduszami europejskimi malowane - jak fundusze europejskie zmieniają obszar PROWENT”

W terminie od 08.09.2023 r. do 27.10.2023 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno-fotograficzny pod nazwą „LGD funduszami europejskimi malowane - jak fundusze europejskie zmieniają obszar PROWENT”.

Celem konkursu jest promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju obszaru, aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy, ukazanie architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT”, upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” lub uczęszczającej do szkoły na tym obszarze. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice:

I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką,

II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia.

Organizator konkursu zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Z uwagi, iż posiadacie Państwo pełną wiedzę i bazę adresową (w tym bazę e-mail) szkół funkcjonujących na terenie Waszej Gminy zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji nt. konkursu do zainteresowanych placówek oświatowych. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (znajduje się w załączeniu oraz na stronie internetowej LGD PROWENT: www.lgdprowent.pl). Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 17 773 18 90.

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT”

Lokalna Grupa Działania,

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

Regulamin konkursu plastyczno-fotograficznego

8 września 2023