Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw

Nabór będzie trwał od dnia 28 września do 27 października 2023 r.

Nabór dotyczy obszaru:

  • produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne lub
  • produkcji ekologicznej lub produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi.

Przedmiotowy nabór nie będzie dotyczył obszaru i operacji dotyczącej rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach Krótkiego Łańcucha Dostaw.

Informacja dot. interwencji: Rozwój małych gospodarstw – czas na wnioski od 28 września - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Link do dokumentacji aplikacyjnej i dokumentów pomocniczych: Rozwój małych gospodarstw - nabór wniosków od 28 września do 27 października 2023 r. - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

18 września 2023