Gmina Radomyśl Wielki ogłasza sprzedaż paliwa stałego

dla gospodarstw domowych w terminie od dnia 25 września 2023 r. w cenie 1 700,00 zł/brutto za tonę.

Osoby fizyczne (bez względu na miejsce zamieszkania i sposób ogrzewania domu) chcące zakupić węgiel powinny się zgłosić do pokoju nr 9 w godzinach urzędowania.

21 września 2023