Wrzesień miesiącem poświęconym rozpowszechnianiu wiedzy o Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Miesiąc wrzesień na całym świecie jest w sposób szczególny poświęcony rozpowszechnianiu wiedzy o Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Edukacja na temat FASD i profilaktyka w tym zakresie należą do priorytetowych działań merytorycznych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa oraz wybranych grup (m.in. osób w wieku prokreacyjnym, pracowników ochrony zdrowia) przyczynia się do ograniczenia problemu FASD w społeczeństwie polskim.

27 września 2023