Planowane uruchomienie pomocy dla producentów rolnych.

Planowane jest uruchomienie pomocy dla producentów rolnych,, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 11 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2193) planowane jest uruchomienie pomocy
dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek na skutek wystąpienia w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu w wysokości od co najmniej 30%
i mniej niż 70%
na powierzchni występowania tych upraw.

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do właściwego kierownika biura powiatowego ARiMR w terminie do dnia 30 października 2023 r. Formularz wniosku dostępny będzie na stronie internetowej ARiMR.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku wystąpienia ww. szkód w roku bieżącym
i przeprowadzenia szacowania strat w uprawach rolnych, przez komisje powołane przez wojewodę,  proszę o rozpropagowanie powyższej informacji wśród zainteresowanych producentów rolnych.

17 października 2023