Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych


ZARZĄDZENIE Nr 08/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 stycznia 2024 roku
w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki na rok szkolny 2024/25 - kliknij tutaj.

ZARZĄDZENIE Nr 09/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 stycznia 2024 roku
w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl Wielki na rok szkolny 2024/25 - kliknij tutaj.

24 stycznia 2024