Podatek od środków transportowych 2024 r.

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim przypomina podatnikom podatku od środków transportowych o obowiązku terminowego złożenia deklaracji podatkowej. Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na 2024 rok oraz termin płatności I raty podatku od środków transportowych za 2024 rok upływa z dniem 15 luty 2024 r.

Jednocześnie Urząd przypomina, że podatek nie zapłacony     w terminie płatności staje się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę.

Druki deklaracji DT-1(6) wraz z załącznikiem DT-1/A(6)  są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim oraz na stronie podatki.gov.pl - Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne

Stawki w/w podatku na 2024 rok  określona  Uchwała nr LX/455/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Podk. 2023 rok poz. 5101)

5 lutego 2024