Oznacz posesję

Komisariat Policji w Radomyślu Wielkim prowadzi realizację „Planu działania priorytetowego“ na terenie dzielnicy nr II w Dulczy Małej i nr III w Rudzie.

Planem działania priorytetowego w okresie: od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku objęty został:

rejon miejsowości Dulcza Mała i Ruda.

  1. CHARAKTERYSTYKA ZDIAGNOZOWANEGO ZAGROŻENIA:

       Na podstawie przeprowadzonej analizy bezpieczeństwa zdiagnozowano, iż najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa jak również służb ratowniczych jest brak bądź też nie prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym, które ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia, zdrowia oraz mienia.

Plan realizują funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim.

Sporządził:

w zastępstwie: dzielnicowy st asp. Stalmach Przemysław

tel.kont. 572-908-622

www.dzielnicowy.radomysl-wielki1@rz.policja.gov.pl

6 lutego 2024