Informacja o zakończeniu projektu

Informujemy, że projekt dotyczący działalności Dziennego Domu Pomocy w Radomyślu Wielkim zakończył się 31 grudnia 2023 roku.

Dzienny Dom Pomocy funkcjonował w strukturach Stowarzyszenia „Nasza Gmina” od lipca 2020 r. w ramach realizacji projektu unijnego. Na jego działalność Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w wysokości ok. 1,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20 (działanie 8.3). Wartość projektu wyniosła ok. 2 mln zł. Realizacja projektu przewidziana była do 31 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie czyniło starania o dalszą działalność, niemniej złożony wniosek o fundusze zewnętrzne nie zyskał akceptacji. Widząc społeczne zapotrzebowanie Stowarzyszenie podejmie próbę wznowienia działalności Dziennego Domu Pomocy w Radomyślu Wielkim. W tym celu w połowie roku złoży stosowny wniosek o dofinansowanie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy z funduszy zewnętrznych.

19 lutego 2024