Pomoc dla producentów rolnych

w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 29 lutego 2024 r. do dnia 15 marca 2024 r. Formularz wniosku dostępny będzie na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

 

[Ogłoszenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi]

23 lutego 2024