Tryb małych zleceń - bieżące oferty

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

OGŁOSZENIE

Oferta złożona przez:

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”
Dulcza Mała 40,

39-310 Radomyśl Wielki

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu:
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży
w ramach GPP i RPA oraz PN, działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

pn. „Świętokrzyskie czaruje magią i zdrowiem”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Radomyśla Wielkiego przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina” na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie czaruje magią i zdrowiem”.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać pisemne uwagi na temat przedstawionej oferty. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@radomyslwielki.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miejski, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

Termin zgłaszania uwag mija 29.04.2024 r.


[oferta realizacji zadania publicznego]

[formularz uwagi do oferty]

22 kwietnia 2024