Pomoc dla producentów rolnych

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansowa dla producentów zbóż.

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 maja 2024r. dkokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zborzowych.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej, a wnioskowana pomoc będzie mogła byc udzielona po ogłoszeniu pozypozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych

24 maja 2024