Gradobicie (ważne dla rolników)

Burmistrz Radomyśla Wielkiego zawiadamia, że rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku gradobicia, które miały miejsce w dniu 24,25 05 2024 r. na obszarze części Gminy Radomyśl Wielki mogą składać wnioski w celu oszacowania strat.

Wnioski należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim pokój nr 9 – biuro obsługi w godzinach : 7.30- 15.30. Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym oszacowanie strat przez komisję tj. przed zbiorem lub likwidacją uprawy.

 Druki wniosku dostępne są do pobrania :

- w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

- w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Radomyślu Wielkim

- do pobrania poniżej:

Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat

Klauzula informacyjna dla producenta rolnego

 Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) – dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie.

Wniosek o szacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie, winien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Na dzień dzisiejszy tutejszemu Urzędowi nie jest znana forma ewentualnej  pomocy.

 

27.05.2024 r.

 

27 maja 2024