Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lipca 2024r. w Gminie Radomyśl Wielki obowiązuje nowa, niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów wynosi 16 zł od osoby miesięcznie, w przeciwnym wypadku 20 zł od osoby miesięcznie.

Terminy opłat pozostają bez zmian zgodnie z § 1 Uchwały NR XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty dokonuje się w okresach miesięcznych – z dołu, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca, po miesiącu którego opata dotyczy, a w odniesieniu do miesiąca grudnia – z góry, w terminie do 20-go grudnia.

26 czerwca 2024