Ogłoszenie !

o odwołaniu spotkań na temat planowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Wisłockiej i Rudzie.

Spotkania na temat planowanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej (projektowanie) z mieszkańcami miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka, które miały się odbyć w dniach 15.03.2020 r. – godz. 12:15 (Ruda) i 22.03.2020 r. – godz. 11:45 (Dąbrówka Wisłocka) zostają odwołane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowe daty spotkań zostaną podane w terminie późniejszym.

12 marca 2020