Apel Burmistrza Radomyśla Wielkiego

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2.

 

Ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, a także decyzją władz państwowych o odwołaniu wszystkich imprez masowych w kraju oraz zamknięciu placówek oświatowych Burmistrz Radomyśla Wielkiego:

  • Zaleca podjęcie działań profilaktycznych, w tym przede wszystkim przestrzeganie zasad higieny (w szczególności po kontaktach bezpośrednich z innymi osobami).
  • Apeluje o rezygnację z uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach, kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych itp., które gromadzą dużą ilość osób.
  • Zwraca się z prośbą do organizatorów wszelkich innych przedsięwzięć gromadzących mieszkańców o rozważenie przełożenia wydarzeń  na inny termin lub całkowite ich odwołanie.
  • Występuje do właścicieli lokali użyteczności publicznej w tym gastronomicznych i rozrywkowych o zachowanie szczególnie dokładnych zasad higieny, a także zwracanie uwagi na osoby wykazujące objawy grypopodobne.
  • Nakłania rodziców dzieci i młodzieży szkolnej i studiującej o dopilnowanie, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych był faktycznie czasem kwarantanny, bez zbędnych wyjść, przebywania w miejscach publicznych czy udziału w innych formach zgromadzeń.
  • Apeluje do mieszkańców o wykazanie zainteresowania i objęcie pomocą osób starszych i samotnych, które mają problemy z zaopatrzeniem w środki niezbędne do życia.
  • Zachęca (w miarę możliwości jeśli sytuacja nie jest pilna) do ograniczenia osobistych wizyt w jednostkach i urzędach publicznych, gdzie mogą narazić się na bezpośredni kontakt z osobami nieznajomymi, o których nic nie wiemy, a które mogą być potencjalnie zainfekowane.
  • Jeżeli jest to możliwe prosi się o załatwienie spraw urzędowych w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mailowej Urzędu Miejskiego: sekretariat@radomyslwielki.pl lub telefonicznie ( 14 68 19 121 ).
  • Osoby wracające z regionów, gdzie występuje koronawirus i mające objawy choroby lub po kontakcie z osobą zakażoną, proszone są o powiadomienie o tym fakcie telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (tel. 17 586 30 21, 506 484 235) lub oddział obserwacyjno-zakaźny (tel. 17 78 00 390).

Wszyscy mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki powinni ze swojej strony dołożyć wszelkich starań, by redukować ewentualną możliwość rozprzestrzeniania się wirusa.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

12 marca 2020