Wytyczne nr 1/2020 Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego

w sprawie obiektów dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę na terenie województwa podkarpackiego

23 marca 2020