Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

14 maja 2020