Od 3 listopada do 4 grudnia 2020 Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim zawiesza bezpośrednią obsługę klienta

sprawy załatwiane są w następujący sposób:

- telefonicznie, mailowo pod adresem: sekretariat@radomyslwielki.pl  i poprzez platformę e-PUAP  z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do urzędu, 

- poprzez wrzucenie przesyłki do skrzynki umieszczonej w pobliżu wejścia do urzędu,

- kontakt osobisty w urzędzie możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim:

    Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz, Sekretariat – 14 680 70 50

    Urząd Stanu Cywilnego – 14 680 70 61

    Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe – 14 680 70 59

    Sprawy podatkowe – 14 680 89 01, 14 680 89 00

    Skarbnik, Księgowość – 14 680 89 15, 14 680 70 54,

    Ochrona środowiska – 14 680 89 16

    Budownictwo – 14 680 70 53

    Inwestycje – 14 680 70 60

    Ewidencja ludności, dowody osobiste – 14 680 70 68

    Opłaty za gospodarowanie odpadami – 14 680 70 59

    Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 14 680 70 52, 14 681 99 29
 

Za utrudnienia przepraszamy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 1931).

3 listopada 2020