Od 3 listopada do 4 grudnia 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zawiesza bezpośrednią obsługę klienta

sprawy załatwiane są w następujący sposób:

- telefonicznie, mailowo pod adresem:  gops@gops.radomyslwielki.pl  i poprzez platformę e-PUAP  z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do urzędu, 

- poprzez wrzucenie przesyłki do skrzynki umieszczonej w pobliżu wejścia do budynku,

- kontakt osobisty w urzędzie możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem.

Wykaz telefonów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim:

    Dyrektor GOPS – 14 681 14 22

    Z-ca Dyrektora, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc społeczna – 14 686 50 77

    Pracownicy socjalni – 14 681 97 22

    Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – 14 682 99 75

    oraz drogą elektroniczną:  gops@gops.radomyslwielki.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 1931).

3 listopada 2020