POWOŁANIE GMINNEGO KOORDYNATORA DS. ORGANIZACJI TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

15 stycznia 2021 roku Burmistrz Radomyśla Wielkiego Zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. powołał Natalię Palion na koordynatora gminnego do spraw organizacji transportu do punktów szczepień.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień,
  2. organizacja akcji informacyjnej dot. szczepień,
  3. współpraca z punktami szczepień zlokalizowanymi na terenie gminy Radomyśl Wielki,
  4. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi w zakresie Narodowego Programu Szczepień.

Dane kontaktowe koordynatora:

Natalia Palion – podinspektor ds. zdrowia

nr tel. 504 034 461 lub 14 680 70 61

e-mail: n.palion@radomyslwielki.pl

19 stycznia 2021