INFORMACJA O OBSŁUDZE

W związku z utrzymującym się na terenie kraju stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz z zapobieganiem jego rozprzestrzeniania się, obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim do odwołania odbywa się w Biurze Obsługi znajdującym się na parterze w pokoju nr 9, telefonicznie pod numerami:

Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz, Sekretariat – 14 680 70 50;

    Urząd Stanu Cywilnego – 14 680 70 61;

    Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe – 14 680 70 59;

    Sprawy podatkowe – 14 680 89 01, 14 680 89 00;

    Skarbnik, Księgowość – 14 680 89 15, 14 680 70 54 ;

    Ochrona środowiska – 14 680 89 16;

    Budownictwo – 14 680 70 53;

    Inwestycje – 14 680 70 60;

    Ewidencja ludności, dowody osobiste – 14 680 70 68;

    Opłaty za gospodarowanie odpadami – 14 680 70 59;

    Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 14 680 70 52, 14 681 99 29;

mailowo pod adresem: sekretariat@radomyslwielki.pl  oraz poprzez platformę e-PUAP
z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do urzędu.

Za utrudnienia przepraszamy.

4 marca 2021