Tryb małych zleceń - bieżące oferty

Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” na realizację zadania publicznego pn. „Wyposażenie Klubu Komputerowego dla seniorów w Radomyślu Wielkim – wszystko co ludzkie nie jest nam obce”

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wyposażenie Klubu Komputerowego dla seniorów w Radomyślu Wielkim – wszystko co ludzkie nie jest nam obce” w trybie tzw. małych zleceń. Oferta rozpatrywana jest w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/2017 Burmistrz Radomyśla Wielkiego uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od 7 do 16 sierpnia 2017 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać do Urzędu Miejskiego do sekretariatu pok. nr 24 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@radomyslwielki.pl. Obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 4 sierpnia 2017 r.

2. Oferta Sowarzyszenia "Nasze Miasto Radomyśl Wielki"

8 sierpnia 2017