Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu - działki położone w Radomyślu Wielkim, Partyni oraz Dąbrówce Wisłockiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.

Nr działki

Pow.

w ha

Miejscowość

Nr KW

Przeznaczenie.

w planie

zagospodarowania

przestrzennego.

Cena

wywoławcza brutto

w zł

Wysokość

wadium

w zł

Minimalna kwota postąpienia

w zł

1.

126/9

0,6854

Radomyśl Wielki

TB1M/00057948/6

wolna od obciążeń

hipotecznych

 

Brak jest możliwości podania charakteru działki.

 

236 000,00

25 000,00

250,00

2.

126/10

0,2972

Radomyśl Wielki

TB1M/00057948/6

wolna od obciążeń

hipotecznych

Brak jest możliwości podania charakteru działki.

 

106 000,00

10 000,00

200,00

6.

219/1

0,08

Partynia

TB1M/00056291/8 wolna od obciążeń

hipotecznych

Brak jest możliwości podania charakteru działki.

 

2 400,00

500,00

100,00

7.

72

0,37

Dąbrówka Wisłocka

TB1M/00057286/7

wolna od obciążeń

hipotecznych

 

Brak jest możliwości podania charakteru działki.

 

18.000,00

 

500,00

100,00

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, pokój nr 4. tel. (014) 680-70-69.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2019 r. godz. 1000 w pokoju nr 27 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim).

Wadium w wysokości j/w należy wpłacić do dnia  18.02.2020 r. na konto 80 9479 0009 2001 0000 0169 0033 tytułem „wpłata wadium”.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie po jego zakończeniu zwrócone. Wadium przepada na rzecz gminy, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Radomyśl Wielki  24.01.2020 r.     

 

24 stycznia 2020