O G Ł O S Z E N I E z dnia 16 listopada 2020 r.

o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego w dniu 09 listopada 2020 roku z zakresu pomocy społecznej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radomyśl Wielki - OGŁOSZENIE  z dnia 16 listopada 2020 r. o naborze kandydatów do komisji konkursowej

16 listopada 2020