Zarządzenie o naborze do szkoły muzycznej w Radomyślu Wielkim