Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 sierpnia 2021 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 ok. L = 54 mb w miejscowości Radomyśl Wielki – Wólka Dulecka .

                          Radomyśl Wielki dnia 1-09-2021r.

BI. II 6733. 176 . 2021r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 j.t )

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

obwieszcza:

że w dniu 24-08-2021r. zostało wszczęte na wniosek : Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 – Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle – pełnomocnik Dariusz Lizak – Dąbrowa Tarnowska postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 ok. L = 54 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 239/14, 239/17 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki – Wólka Dulecka .

Zawiadamia się strony postępowania poprzez obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscowości Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 1-09-2021r. w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 1-09-2021r.

 

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

Wanda Dykas

insp. d/s budownictwa

 

 

 

 

 

 

  1. Tablica ogłoszeń w Radomyślu Wielkim .

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

  3. a/a

 

1 września 2021