Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale MIE7102C wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową w miejscowości Zdziarzec
18 maja 2023